Store forbedringer i Purus spalterenner

Purus spalterenner har store fordeler for store lokasjoner der det er behov for slukrenne som dekker store områder uten at det tar mye plass. Viktigste er at det kan ta store vannmengder på kort tid, og at vann aldri blir liggende. Santitærkrav krever dette. Purus spalterenner har innebygget fall og tar  unna søl, smuss og vannsøl.
Morten Hagen er avdelingsleder for Purus Prosjekt Norge. Han kan med stolthet vise frem de nye spalterennene til Purus.
-De nye Purus spalterenner har vesentlige forbedringer både for bruk og ikke minst installasjon. Det er viktig at rørleggeren kjenner til diss fordelene og ikke minst mulighetene, sier Morten Hagen, avdelingsleder Purus Prosjekt
Morten_Transparent

Purus spalterenner kommer i syrefast stål og er foliert fra fabrikk. Den store fordelen er at de nye spalterennene har fjernet den den stiften som skal forhindre at spalterennen klemmer seg fast under støp. Den er erstattet med et ankerfeste som står normalt midt på og gjør den samme nytten. Se bilde A).

Purus spalterenne leveres med samme ankerfeste i hver ende med hull type Ø11. Det gjør igjen at du kan bruk 10 millimeter gjengestag. På den måten kan du regulere i den høyden som er nødvendig for å få installasjonen i vater.

Spalterenne_3_1_2

Pakninger som følger med er EPDM. Disse kan også leveres i MDR kvalitet dersom det kreves for eksempel for fiskeolje.

Alle Purus spalterenner har brønnhus og det spesielle er at alle har innebygget fall. De leveres med midtutløp som betyr at en har to innløp fra hver side og brønnhuset i midten. Utover det så kan Purus spalterenne leveres med gavlutløp. Da starter en med brønnhuset i den ene enden og bygger ser videre bortover eller innover alt ettersom.

I bildet her ser en brønnhus med midtutløp, men med ankerfestene i enden på brønnhuset fremfor selve brønnhuset. Årsaken er at den da gir mulighet til å vri slukdelen og unngå konflikt med gjengestagene.

Slukdelen har en vannlås med 110 utløp. Det gir en kapasitet på hele 5,5 liter i sekundet og representerer store vannmengder.

Purus spalterenner er modulbasert i den forstand at vi har et brønnhus og gir muligheter til å skru på moduler med integrert fall. Integrert fall er en nødvendighet for å sikre at vann ikke blir liggende stille. Dette er krav der en benytter næringsmidler.

Alt vann skal alltid automatisk dreneres mot utløpshuset. Alt vann skal automatisk dreneres og det er moduler bestående av fire i 2,5 meters lengde og fire med en meters lengde.

Dersom en har behov for lengre lengder kan en bygge på fra motsatt ende og starter der fallet er minst. På den måten kan en fortsette og legge til. Purus har eksempler der det er levert lengder på 35 meter da med to brønnhus.

På enden brukes et endelokk. Denne muligheten er slik at det kan sveises inntil eksisterende anlegg.

Se presentasjonsgjennomgang Purus Spalterenner


    Morten Hagen

    Salgssjef Purus Prosjekt
    +47 95 55 91 20

    Rull til toppen