Store forbedringer i Purus Spalterenner

Purus Spalterenner har flere fordeler, blant annet egner de seg for store lokasjoner der det er behov for slukrenner som dekker større områder uten at sluket opptar mye plass/areal. Det viktigste er at Spalterennen kan ta unna store vannmengder på kort tid, og at avløpsvannet ikke blir liggende igjen i spaltemodulene, men ledes til vannlåsen/silkurven som gjør spalterennen næringsmiddel tilpasset. Purus Spalterenner har integrert fall.
Morten Hagen er avdelingsleder for Purus Prosjekt i Norge. Han kan med stolthet vise frem de nye spalterennene til Purus.

-Spalterenner har vesentlige forbedringer både for bruk og ikke minst installasjon. Det er viktig at rørleggeren kjenner til disse fordelene og ikke minst mulighetene, sier Morten Hagen.

Morten_Transparent

Purus Spalterenner kommer i syrefast stål og er foliert fra fabrikk. En av de største fordelene med spalterennene er at vi har fjernet stiften som skal forhindre at spalterennen deformeres under innstøping.  Ankerfestene er plassert i hver ende på alle våre spaltemoduler og brønnhus. I tillegg har våre spaltemoduler à 2500 mm et ankerfeste plassert på midten av modulen.

Purus Spalterenne leveres med samme ankerfeste i hver ende med hull type Ø11. Det gjør igjen at du kan bruke 10 millimeter gjengestag. På den måten kan du regulere spalten i den høyden som er nødvendig for å få installasjonen i vater.

Pakninger som følger med er av EPDM-gummi. Disse kan også leveres i NBR kvalitet dersom det er krav til dette, eksempelvis i fiskeoljeindustrien.

Purus Spaltrenner leveres med to ulike brønnhus som også har integrert fall. Ett brønnhus med to innløp hvor en kan koble på spaltemoduler på hver side av brønnhuset, og ett brønnhus med ett innløp hvor en starter med brønnhuset i gavl og kobler på moduler på en side.

Spalterenne_3_1_2

Bildet viser et brønnhus med to innløp med ankerfester på hver ende og på selve brønnhuset, dette kan tilpasses, med tanke på plassering. På bildet under er det benyttet ankerfester i hver ende som muliggjør rotasjon av slukdel uten å komme i konflikt med gjengestagene, som her.

Slukdelen på bildet har 110 mm sideutløp, men kan også leveres med 110 mm bunnutløp.  Kapasitet over vannlås og silkurv er 5,5 l/s, det vil si at den tar unna store vannmengder.

Purus Spaltrenner er modulbasert og består av brønnhus og spaltemoduler i ulike lengder. Hver modul har integrert fall og dermed ulik høyde innvendig hvor hver tilkoblingsflens er tilpasset hverandre slik at en enkelt kan plassere de rett i forhold til hverandre.

Integrert fall mot brønnhus hindrer vannansamling noe som er en forutsetning innen næringsmiddel bruk. Våre spaltemoduler består av ulike moduler i lengder 4 stk. à 1000 mm og 4 stk. à 2500 mm.

Purus Spalterenner kan i kombinasjon med flere brønnhus bygges på som det måtte passe, uten begrensing for total lengde.

Enden av spaltemodulene leveres med et endelokk. Disse kan også leveres med sveisestuss Ø50mm, som muliggjør tilkobling til eksiterende anlegg ved utvidelse.

Se gjennomgang av Purus Spalterenner her

    Morten Hagen

    Salgssjef Purus Prosjekt
    +47 95 55 91 20

    captcha

    Skroll til toppen