Plasten våre største miljøproblemer

I denne utgaven av Sørens sluk belyser jeg et viktig miljøspørsmål, nemlig plast. Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Havner en plastflaske eller en Joti-plastrist i sjøen brytes det ikke ned til jord. I stedet blir dette til tusenvis av små biter, forsøpling som fugler og fisker tror er mat.

For 4 år siden fikk vi bekreftet vår mistanke. Vi hadde fått tilbakemeldinger om at plastristen som fulgte med våre produkter ofte endte opp i søppelkassen. Etter grundigere undersøkelser viste det seg at dette var nærmere sannheten enn det vi hadde håpet. Vi lærte to viktige ting fra dette; for det første at tilbakemeldinger fra dere som daglig bruker produktene våre er gull (og da mener jeg GULL) verdt! For det andre må man være kreative og løsningsorienterte.

Vi visste at vi kom til å få reaksjoner, men som markedsleder kan vi ikke sitte på gjerdet og se på at plasten ødelegger verden. Vi besluttet derfor å selge risten som et tilbehør, og som et resultat av tilbakemeldingene deres ble også stålristen vår utviklet.

Søren Brøndum Knudsen er ansvarlig for salg av merkevarene Purus og Joti og har arbeidet med sluk i over 6 år. Han har over 20 års fartstid i bransjen både som rørlegger, detaljist og grossist. Knudsen er utdannet rørlegger,  kan faget og  og kjenner til markedet for baderom i særdeleshet.
Flere tips til installasjon med klemring av stål?

Meld deg inn i Purus Norge Proff

Stålkontroll – Purus Line sluk med klemring av stål

Miljø

Basert på erfaringer fra markedet viste det seg at 7 av 10 plastrister ble kastet. Det var flere årsaker, men en av grunnene var at det ofte ble benyttet fliser som toppsjikt hvor murer monterer ramme med rist i stedet for medfølgende plastrist. Vi selger bortimot 150 000 Joti plastsluk i året. Det tilsvarer ca. 15 tonn med plastrister. Ved det gitte scenario at 7 av 10 kastes vil vi med dette spare miljøet for ca. 10,5 tonn plast.

Deres tilbakemeldinger resulterte i stålristen

Som et resultat av deres gode tilbakemeldinger ble som nevnt stålristen utviklet. Det viste seg at også forbruker etterlyste en delikat rist når gulvbelegg ble preferert, samt at de ønsket en rist i rustfritt stål snarere enn den hvite plastristen.

Stålristen skrus fast i stålklemringen. Den har en tykkelse på 1,25 mm som gjør den stabil. Det er også utviklet en med uthugg som egner seg for plassering under badekar.

Plastristen har vi i senere tid sett at gjerne benyttes i tekniske rom og steder hvor ristens design ikke er av betydning. Denne risten leveres med mulighet for uthugg og prisen er rimeligere enn stålristen.  Den leveres også uten skruer grunnet snepp-funksjon.

Moralen her er at vi alle har et samfunnsansvar, men som en markedsledende leverandør må vi tørre å ta tak i tilværelsen og gjøre noe med den. Med tilbakemeldinger fra dere vil vi fortsette å være en premissleverandør og ta ansvar der vi kan.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Stålkontroll med nye Joti sluk

Skroll til toppen