Når bærekraft blir konkurransekraft

Temaet bærekraft i VVS bransjen har vært diskutert i mange år uten at det har vært konkretisert i så mye mer enn ord. Hvordan bærekraft skal kunne gi avkastning har en større og mer legitim betydning. Med bærekraft menes økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved vårt samfunn.

Purus arbeider med bærekraft sammen med våre partnere

Det grønne skiftet og omstilling i VVS og VA bransjen krever ikke bare omstillinger, bytte til elektriske biler eller avfallshåndtering for å spare miljøet. Salgsansvarlig i Purus Norge Søren Brøndum Knudsen har ønsket lenge at ord skal bli til handling.

– Det dreier seg om å avgi et fotavtrykk som nå stadig forventes av våre samarbeidspartnere og kunder spesielt. De skal vite at vi har tenkt gjennom alt fra emballasje, produksjon og materialforbruket som anvendes i tilvirkning, sier Knudsen.

I dagens fredagsprat har Knudsen tatt turen til Rune Flengsrud Administrerende direktør i Ahlsell. Dette for å lære og samtidig bli omforent om hvordan en stor logistikkpartner sikrer sin del av det grønne skiftet og bærekraft.

Ahlsell har også jobbet lenge med bærekraft og er like opptatt av produsentenes andel av bærekraft. Flengstad sier i Fredagspraten at krav og forventninger hos entreprenørene og ikke minst konsumenten har stor betydning. Det er ikke lenger slik at det høres bra ut, det skal bevises og forstås.

Sammen om å påvirke kontrakter

Når anbud nå skrives og legges ut i konkurranse så står bærekraft i mye større grad på dagsorden. Vi har sett en helt ny trend der kjeder og profilhus, entreprenører og byggherrrer spør alt fra grossister og produsenter om hva som bør tillegges vekt ved anbudsinnbydelser.

-Dette er nytt og spennende, sier Knudsen. De av oss nå som har investert mye i miljø og langvarige omstillinger for å møte ulike bærekraftsmål får anledning til å løfte dette frem. Det vises at også vi kan påvirke og få avkastning på de miljømessige investeringene som vi til enhver tid gjør. Dette handler ikke bare om hva vi gjør i Norge, men om innkjøp av råvarer, produksjonsmidlene, pakketering og ikke minst distribusjon.

Holdninger hos ansatte skaper bedre forståelse

Like viktig for en grossistleverandør som Ahlsell, er det hos en produsent som Purus at alle ansatte har en forståelse, imøteser det som noe positivt når miljøkrav og omstilling inntreffer.

-VI er opptatt av å skape stolthet blant våre medarbeidere, presiserer Knudsen. – Vi skal skape en kultur der det å være ansatt i selskap som tar miljøet på alvor forblir et viktig kriterie for egen arbeidsplass. Det at vi samarbeider og ser tilsvarende tiltakt i hele verdikjeden løfter også hele bransjen, melder Knudsen avslutningsvis.

Se Fredagspraten med Rune Flengsrud i Ahlsell her:

Skroll til toppen