Åpenhetsloven

Getting in Touch
Is Easy

You can explain various reasons why a visitor could contact you. Use this space to let them know that you are here to answer all their queries. If there is any other place to contact you, you can mention that too. Let us make it attractive so that people can easily get in touch with you.

Contact Details

Address

123 Fifth Avenue,
New York, USA

Mail Us

sales@example.com
info@example.com

Call Us

+91-987-645-0123​
+91-987-645-0135​

Send Us a Message

Som kunde eller samarbeidspartner av BLS, skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.

BLS Norge AS er én av rundt 9.000 bedrifter i Norge som blir direkte påvirket når Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Åpenhetsloven etablerer noen nye konkrete forpliktelser for oss. Disse nye forpliktelsene innebærer blant annet en plikt til å svare på spørsmål og en plikt til å lage en generell rapport om underliggende aktsomhetsvurderinger som BLS gjør i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, ILO-konvensjonene og OECDs retningslinjer.

En aktsomhetsvurdering i Åpenhetslovens forstand handler om å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Åpenhetsloven etablerer en forpliktelse til å gjøre en aktsomhetsvurdering av vår egen aktivitet i forbindelse med at vi leverer produktene til kundene. Dette kan imidlertid i noen tilfeller innebære at du som kunde eller som leverandør må aktsomhets vurderes.

Skroll til toppen